"อรรถวิชช์" เสนอ สนช. ถอนร่างแก้ไข พรป. กกต. ส่อเจตนาเลื่อนเลือกตั้งถึงปลายปี 62

10 ส.ค. 2561 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถอนร่างแก้ไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นแก้ไขการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง มิฉะนั้นจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปถึงปลายปี 62

เหตุผลคือ ทันทีที่ ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มีผลใช้บังคับราวกลางเดือน ก.ย. กกต. ก็จะสามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. ชุดแรก 250 คน ตามบทเฉพาะกาลได้ทันที โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีหน้าที่ตามกระบวนการเลือกกันเองของผู้สมัคร ส.ว. ทั่วประเทศ จนเหลือ 200 คน ก่อนให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือ 50 คน เพื่อรวมกับ ส.ว. อีก 200 คน ที่ คสช. คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่หาก "สนช. วนย้อนกลับไปแก้ พรป.กกต.ที่ตนเองพึ่งออกมาได้ไม่นานนี้อีก การเลือกตั้งทั่วไปของ ส.ส. จะไม่มีทางทำได้ในเดือน ก.พ." การเลือกตั้งจะถูกยืดไปถึงปลายปีแน่นอนเพราะ ขั้นตอนการแก้ พรป. ในสภา สนช. การเสนอขึ้นกราบบังคมทูล จนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และกฎหมายมีผลใช้บังคับนั้นรวมๆแล้วมีประมาณ 180 วัน และ กกต. ใช้เวลาอีก 100 วัน (ตามสถิติเดิม) กว่าจะได้บัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 616 คน รวมแล้วมีขั้นตอนยืดไปอีกราว 9 เดือน

"ผมในฐานะผู้เล่น ที่จะต้องลงสนามเลือกตั้งไม่ได้กังวลกับบัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพราะกลไกการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดจริงนั้น เป็นการจับฉลากที่ล๊อคสเปกได้ยาก กล่าวคือ บัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 616 คน จาก 77 จังหวัด จังหวัดละ 8 คนนั้น จะต้องถูกจับฉลากมาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจริงอีกครั้ง โดยจำนวนผู้ตรวจแต่ละจังหวัดจะมีกี่คน อยู่ที่จำนวนเขตเลือกตั้งว่ามีมากน้อย เช่นจังหวัดระยอง มีแค่ 4 เขตเลือกตั้ง จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ 5 คน ก็จะจับสลากจาก 8 ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดระยองมา 2 คน ส่วนที่เหลือ 6 ชื่อจะถูกเทรวมกับชื่อที่เหลือของบัญชีจังหวัดอื่นๆในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ถึงจะจับสลากจากกลุ่มจังหวัดเพิ่มอีก 3 คน ให้ครบโควต้า 5 คน

ผมเห็นว่า ขั้นตอนการจับฉลากเพื่อแต่งตั้งจริง ผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น ให้ กกต. ชุดใหม่มาดำเนินการเท่านั้นก็แฟร์แล้ว สนช. ไม่ต้องวนย้อนไปแก้ พรป. กกต. อีก ไม่งั้นการเลือกตั้งไม่มีทางเป็นเดือน ก.พ. ตามที่นายกรัฐมนตรีวางไว้ แต่จะยืดไปถึงปลายปี 62" นายอรรถวิชช์ กล่าว