ข้อเสนอแม่นำ้ 4 สาย

 

ผมคิดว่า ข้อเสนอแม่นำ้4สายน่าจะเอาไปทำประชามติเพื่อลดความขัดแย้ง!

ข้อเสนอของครม คสช สนช สปช เรื่อง"ช่วงเปลี่ยนผ่าน"ที่ได้เสนอต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วเช่น นายกคนนอก, สว.แต่งตั้ง250คนซึ่งเท่ากับ1ใน3 ของรัฐสภา(สส500+สว250)เพื่อป้องกันแก้รัฐธรรมนูญ, เลือกสส.เขตพวงใหญ่3คนแต่เลือกได้แค่คนเดียว ทำให้ในเขตเลือกตั้งจะมีผู้ชนะได้เป็นสส.แบบเฉลี่ยๆกันทั้ง2พรรคใหญ่และ1พรรคเกิดใหม่.

ผมเห็นว่าควรร่างข้อเสนอนี้เป็น"บทเปลี่ยนผ่าน" คล้ายบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญและ เอาไปเป็นคำถามเพื่อทำประชามติจะได้ลดความขัดแย้ง

ถ้าประชาชนไม่เอา ข้อเสนอก็ตกไป ถ้าประชาชนเอา ข้อเสนอก็จะเป็นรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามวิถีประชาธิไตยเสียงข้างมาก. ผมคิดว่ามันลดความขัดแย้งในอนาคตได้ และลดผลกระทบต่อร่างรัฐธรรมนูญหลักที่ได้ทำกันมาไกลมากแล้วด้วย

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รู้จักอรรถวิชช์
ประวัติ
ผลงาน
งานอดิเรก
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดตามได้ที่