วอนคสช.จัดการปัญหาท่อก๊าซปตท.ให้เบ็ดเสร็จ

 

(26 ส.ค.57)การตั้งบริษัทท่อก๊าซออกจากปตท ไม่ได้ตอบโจทย์ "วิธีการทำให้ท่อก๊าซเป็นของรัฐทั้งระบบ" และการจะให้กองทุนวายุภักษ์ถือหุ้นก็ อันตรายเพราะปัจจุบันวายุภักษ์เป็นกองทุนเปิดพร้อมเอาหุ้นออกขายประชาชนเมื่อไรก็ได้! 


ใครที่ติดตามจะทราบว่า"ศาล"วางแนวให้ปตท.หลังถูกแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนแล้วว่าจะต้องคืนทรัพย์ที่ใช้"อำนาจมหาชน"ที่ได้มาคืนแก่รัฐ แต่..ผู้ตีความและปฏิบัติตามคำสั่งศาลคือ"รัฐบาล+ข้าราชการ"ดันตีความและแจ้งศาลว่าท่อในทะเลไม่ใช่ของรัฐ คิดดีๆว่าถ้าตอนนั้นปตท.ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจมหาชนจะวางท่อในทะเลได้มั้ย? ตอบคือไม่ได้ ถ้าเป็นเอกชนปกติต้องประมูลและผ่านกระบวนการอีกมาก 
การนำท่อคืนทั้งระบบต้องวางแผนข้อกฎหมายให้ดีและต้องเตรียมข้อต่อรองกับปตท. เช่น ตอนซื้อหุ้นปตท.ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวนก็ระบุแจ้งถึงความเสี่ยงเรื่องนี้ไว้แล้ว, เพิ่มเงื่อนไขการอนุญาตต่อท่อเพิ่มในอนาคต และเปิดทบทวนสัญญาเช่าท่อบางส่วนกับรัฐว่าปตท.ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เป็นต้น
ผมเห็นว่าถ้าจะเดินไปข้างหน้าต้องถอยคนละก้าว คือ"ปตท.ควรขายท่อก๊าซคืนรัฐในราคาแท้จริงของท่อก๊าซ หักค่าเสื่อม" ผมยำ้เฉพาะท่อเท่านั้น ไม่ใช่ขายแบบประเมินโดยใช้เกณฑ์รายได้ Income approach หรือไปตั้งบริษัทก่อนแล้วขายเป็นหุ้นก็ไม่เอาเพราะราคาจะแพงมาก การตั้งบริษัทท่อก๊าซไม่ควรเป็นหน้าที่ของ ปตท.เพราะจะทำให้การคืนท่อก๊าซทำได้ยากและแพง แต่ควรเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะจัดการหลังรับซื้อท่อก๊าซมาแล้วต่างหาก เหตุที่ปตท.ควรยอมขายท่อก๊าซในราคาตำ่เพราะ รัฐสามารถยกข้อกฎหมายและข้อต่อรองที่ได้กล่าวข้างต้นบีบปตท.ได้ ดังนั้นการหาจุดราคาที่ดีร่วมกันจะเป็นทางออกของประเทศ

ปิดท้ายเรื่องนโยบายที่จะตั้งบริษัทท่อก๊าซโดยให้กองทุนวายุภักษ์ถือหุ้น อันนี้ระวัง! วายุภักษ์เดิมเป็นกองทุนปิด (มีอายุจำกัด) เปิดขายประชาชนทั่วไป หมดอายุแล้วก็ต้องเอาเงินไปคืนผู้ลงทุน เงินที่คืนคือกำไรกองทุน+เงินลงทุนใหม่จากรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยกองทุนใหม่นี้ใช้ชื่อเดิมแต่เป็นกองทุนเปิดไม่จำกัดอายุซึ่งมีรัฐวิสาหกิจถือ100% ยังไม่ขายประชาชนทั่วไป โดยช่องทางกฎหมายเปิดให้ขายประชาชนได้ ทั้งนี้แล้วแต่นโยบายจะทำเมื่อไร ดังนั้น หากจะตั้งบริษัทท่อแล้วให้วายุภักษ์ถือหุ้น ต้องระวังเพราะวายุภักษ์พร้อมขายประชาชนทั่วไปได้ทุกเมื่อ คสช.จะอยู่อีกแค่1ปี หากเรื่องนี้ทำคาไว้จะเข้าทางพวกขายชาติแน่ เพราะถึงเวลานั้นเค้าจะโยนว่าคสช.คิด...ฝากด้วยความเป็นห่วง

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รู้จักอรรถวิชช์
ประวัติ
ผลงาน
งานอดิเรก
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดตามได้ที่