ซุกหนี้ GDPเทียม ดันทุรังให้ข้อมูลนาย ถึงมีวันนี้!

 

ซุกหนี้ GDPเทียม ดันทุรังให้ข้อมูลนาย ถึงมีวันนี้!
.
นายกิตติรัตน์ ระบุหนี้สาธารณะที่ก่อไว้ไม่สูง และยังว่าGDPปี57 ถูกทำลายด้วยเสียงนกหวีด รวมถึงยังสนับสนุนรถคันแรกที่สูญเงินถึง9หมื่นล้าน ผมขอตอบนายกิตติรัตน์ครั้งที่2ดังนี้
.
1.ตั้งแต่มีประเทศไทยเรามีหนี้สาธารณะ4.2ล้านล้าน รัฐบาลยิ่งลักษณ์มาบริหารและออกไปหนี้สะสมเพิ่มเป็น5.4ล้านล้าน ที่มาตัวเลขกระทรวงการคลังระบุชัดแล้ว มันเพิ่ม1.2ล้านล้าน มากและชัดในตัวเอง ยังไม่นับรวมหนี้สาธารณะแบบซ่อนตัวเลข ที่ว่าซ่อนคือไป'ซุกหนี้'ที่ ธกส. (ปกติหนี้ของรัฐวิสาหกิจเป็นหนี้สาธารณะ แต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินและรัฐบาลไม่ได้คำ้ประกันหนี้ จะไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ) ทีนี้ชัดนะครับว่า ทำไมต้องซุกหนี้จำนำข้าวส่วนมากที่ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เพราะไม่ต้องถูกนับรวมเป็นหนี้สาธารณะ เรื่องนี้ ธนาคารโลก และ IMF ก็เคยเตือน
.
และ บุญของชาติที่พรบ.เงินกู้ 2ล้านล้าน ศาลสั่งให้ตกไป ไม่เอาแบบนายกิตติรัตน์ เพราะหากยังอยู่จะเป็นการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแบบพิเศษนอกระบบงบประมาณเลี่ยงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปกติของสำนักนายก ไม่ต้องขออนุมัติสภาเป็นรายปีตามพรบ.วิธีการงบประมาณ เค้ากะว่าอนุมัติครั้งเดียวใช้ยาว
.
เราอยากพัฒนาระบบคมนาคมแต่ไม่ใช่ใช้วิธีลักไก่เลี่ยงมาตรฐานการคลัง
.
2. นายกิตติรัตน์รู้ว่าจำนวนหนี้สาธารณะมันสูง แต่เลี่ยงตอบผมเป็นหนี้สาธารณะต่อGDP'เป็นเปอร์เซ็นแล้วยังไม่ถึง60 ถือว่ายังตำ่ ยังมีวินัยทางการคลัง โดยพลิกโยงมาที่ตัวแปร"GDP"(ผมขอเรียนว่าหลักทั่วไปของการคำนวนคือ GDP=การบริโภค(C)การลงทุน(I) รายจ่ายภาครัฐ(G)และดุลการค้านำเข้าส่งออก(x-i) ตัวเลขGDPปี55ของท่านเพิ่มถึง6.5เพราะปี54GDPแค่0.1 เอง ก็เกิด"เอาไม่อยู่นำ้ท่วมใหญ่" ปี55จึงเกิดการบริโภค(C)ซ่อมบ้าน และลงทุนใหม่(I) สร้างโรงงาน โดยรายจ่ายภาครัฐ(G)ถูกสั่งจ่ายลงไปอย่างมากจากจำนำข้าว รถคันแรก ทำให้GDPท่านสวยมาก แต่สังเกตมั้ยครับ ปี56GDPเหลือแค่2.9 และปี57GDPเหลือ0.7 เพราะ"นโยบายท่านมันโตเทียม และสร้างหนี้ หากรัฐกู้ต่อไม่ได้ ทุกอย่างจบ GDPของท่านมันเทียม!" ส่วนส่งออกดุลการค้า(x-i) ที่ต้องบริหารกันจริงจังก็แย่
.
3. นายกิตติรัตน์ว่า ภาระหนี้ต่องบประมาณลดลง(จริงครึ่งเดียว) เพราะท่านออกกฎหมายโอนหนี้วิกฤตปี40 ให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยจ่ายที่นี้ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้น ผู้ฝากได้ดอกเบี้ยถูกลง มันก็คล้ายการเป็นหนี้แล้วต้องเก็บภาษีเพิ่มนั้นแหละ และที่แน่ๆ มันยังเป็นหนี้สาธารณะ ตัวเลขมันฟ้อง!
.
4. นายกิตติรัตน์บอกGDPปี57 ตกเพราะนกหวีด ผมว่าท่านไปบอกคนเสนอ"พรบ.นิรโทษกรรม"ดีกว่า. ถ้าประชาชนคนรักชาติไม่มาไล่รัฐบาลท่าน เราคงมีหนี้เกิดใหม่อีกเยอะ
.
5. รถคันแรก ผมบอกไปแล้วว่า9หมื่นล้านที่เสียไปมันคือโรงพยาบาลดีๆถึง20แห่ง นายกิตติรัตน์ก็ยังดันทุรังใช้ตรรกะตลกๆว่า ไม่ได้จ่ายเงินไปแต่เป็นการคืนภาษีสรรพสามิตที่คนจ่ายมาคืนไป ก็นั่นแหละครับที่ผมหมายถึงคือรัฐเสียรายได้ไป9หมื่นล้าน เสียโอกาสมีโรงพยาบาลดีๆ แถมงานระบบคอมที่ใช้ในโครงการนี้ใช้เงินเป็นร้อยล้าน สมัยพิจารณางบประมาณประจำปีผมก็พูดไปแล้ว
.
ยิ่งดูวิธีซุกหนี้ และการดันทุรังของนายกิตติรัตน์ ยิ่งชัดว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลสำคัญมากต่อ อนาคตของรัฐบาล และชาติบ้านเมือง
.
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รู้จักอรรถวิชช์
ประวัติ
ผลงาน
งานอดิเรก
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดตามได้ที่