สารถึง “มหามิตร : สหรัฐอเมริกา” แจงปมค้ามนุษย์

 

สารถึง “มหามิตร : สหรัฐอเมริกา” แจงปมค้ามนุษย์

27 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) คงอันดับประเทศไทยไว้ที่ Tier3 เป็นมาตรฐานที่ต่ำสุด

สหรัฐจัดอันดับประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับมาตรฐานกฎหมายสหรัฐฯ แบ่งเป็น 4 ระดับ

Tier 1 หมายถึง ประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของสหรัฐฯ ในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วน

Tier 2 หมายถึง ประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของสหรัฐฯ ไม่ครบถ้วน แต่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา

Tier 2 Watch List หมายถึง ประเทศที่มีเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ และถูกพิจารณาว่ากำลังพยายามจะทำตามมาตรฐานขั้นต่ำของสหรัฐฯ หรือไม่ โดยประเทศดังกล่าวสัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป

Tier 3 หมายถึง ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐฯ และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา

ผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย ที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอด ขอเรียนว่า การจัดอันดับของสหรัฐฯ ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับความตั้งใจแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย เพราะนับแต่ทราบถึงการถูกจัดลำดับเป็น Tier 3 ประเทศไทยได้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมหลายประการตามลำดับ ดังนี้

1.ช่วงรัฐประหารยังไม่มีรัฐบาล. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งซึ่งมีผลเท่ากับกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้

- คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 73 และ 74 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2557 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ คือคณะกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

- คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 100 และ 101 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร

- ยกเว้นความผิดและเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่หนีเข้าประเทศไทย ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 20 แห่ง ช่วงก.ค. ถึง ส.ค. 2557 มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนถึง1.6 ล้านผลคือ การลดความเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมแรงงานไทยใน ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท รวมถึงมีประกันสุขภาพ

2. ช่วงมีรัฐบาลและรัฐธรรมนูญชั่วคราว

- 12 ก.ย. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเป็นการทำงานวันแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ. มีนโยบายเร่งด่วนคือการป้องกันการค้ามนุษย์ การทารุณกรรมแรงงานข้ามชาติ และการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

- 3 เม.ย. 2558 นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายต่อหัวหน้าส่วนราชการ และประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ

- แก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับ เม.ย. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงป้องกัน ให้ปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมแรงงาน

- แก้ไข พ.ร.บ.การประมง แต่ในขณะที่รอการแก้กฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้า คสช.ซึ่งดำรงตำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย ใช้อำนาจพิเศษเหนือฝ่ายนิติบัญญัติตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2558 แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้เรือประมงต้องรายงานการเข้าออกจากท่า เพื่อป้องกันการขนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย

ล่าสุดไทยได้ทลายขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงยา ซึ่งเป็นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติขบวนการใหญ่ โดยออกหมายจับผู้กระทำผิดไปกว่า 120 ราย จับกุมได้ 72 ราย ในจำนวนนี้มีนายทหารระดับสูงอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก นักการเมืองท้องถิ่น 7 ราย ตำรวจ 4 นาย เป็นระดับสัญญาบัตร 1 นาย ซึ่งขณะนี้อัยการได้ส่งฟ้องแล้ว อัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต. มีการโยกย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องอีก 57 นาย ไม่เว้นแม้แต่นายตำรวจระดับสูง ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

29 พ.ค.2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม"แก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย" มีเจ้าหน้าที่อาวุโสและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจาก 20 ประเทศเข้าร่วม แบ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจำนวน 17 ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์ 3 ประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม สหประชาชาติ (UNODC)

มติที่ประชุม ให้เพิ่มการค้นหาและช่วยเหลือผู้อพยพทางทะเล ป้องกันการอพยพและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้นทาง. ทั้งนี้ แม้ในตอนแรก เมียนมาร์ประเทศต้นทางจะปฏิเสธเข้าร่วมประชุม แต่ไทยได้ประสานงานจนเมียนมาร์เข้าร่วม และเห็นด้วยกับมติของที่ประชุมด้วย

เร็วๆ นี้จะมีการตั้งศาลใหม่ คือ ศาลชำนัญพิเศษคดีค้ามนุษย์ ทำให้การพิจารณาคดีดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนศาลได้เร็วขึ้น

ประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การคงอันดับที่ Tier 3 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จึงไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง. สหรัฐและไทยเป็นมหามิตร เราเคยร่วมรบด้วยกัน เราเคยเป็นเพื่อนที่กอดคอกันในยามสงคราม ยามทุกข์ การเข้าใจกันเป็นเรื่องสำคัญของคำว่า"เพื่อน"

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี