จริงรึป่าว? ภาษีที่ดินใหม่โดนเฉพาะคนรวยเพราะไม่เก็บภาษีบ้านและที่ทำเกษตรตำ่กว่า50ล้าน!

 


จุดอ่อนร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝากพิจารณาก่อนใช้จริง

1) เกษตรกรได้ยกเว้นภาษีแค่แปลงแรก ถ้าแปลงที่2อยู่คนละซอย ก็ไม่นับราคารวมกัน โดนภาษีเต็มๆ เช่น แปลงแรกราคา 1 ล้าน (ไม่ถึง 50 ล้าน) ได้ยกเว้นภาษีเฉพาะแปลงแรก ส่วนแปลงที่ 2 ราคา 1 ล้านโดนเก็บภาษีเต็ม

2) SME ไม่มีที่ดิน ต้องเช่าที่สวยๆ ทำธุรกิจ อย่างร้านอาหาร ตลาดนัด จะโดนค่าเช่าหนัก เพราะภาษีที่ดินใหม่คิดจากราคาประเมิน ไม่ได้คิดจากค่าเช่าแบบภาษีโรงเรือนเดิมเช่น ที่ดินและอาคารราคา 100 ล้าน ค่าเช่าปีละ 1 ล้าน เดิมเสียภาษี 12.5% ของค่าเช่า คือ 125,000 บาท แต่ภาษีใหม่คิดเป็นขั้นบันได 0.3 0.5 0.7 จากราคาประเมิน 100 ล้าน โดนภาษีเพิ่มเป็น 560,000 บาท

3) ภาษีใหม่ไม่เอื้อการจัดผังเมือง ไม่มีส่วนลดภาษีให้สิ่งก่อสร้างที่ตรงตามผังเมือง ควรแก้ไขเหตุที่ปัจจุบันผังเมืองถูกเปลี่ยนตามการลงทุน แทนที่การลงทุนจะต้องเป็นไปตามผังเมือง

4) ไม่เอื้อ Zoning การเกษตร ไม่มีส่วนลดภาษีหากปลูกพืชตามความต้องการของรัฐ เช่น มาตรการลดภาษีที่ดินให้หากไม่ปลูกข้าวนาปรังในช่วงภัยแล้ง หรือการลดพื้นที่ปลูกยางพาราก็จะทำไม่ได้

5) จะเก็บภาษีที่ดินใหม่ได้ต้องมีการประเมินที่ดินและ "สิ่งปลูกสร้าง" ก่อน ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ประเมินแค่ที่ดินก็ยังขาดอีก 15 ล้านไร่ โดย "สิ่งปลูกสร้าง" ยังไม่ได้ประเมิน

6) Single map ยังไม่เสร็จ แผนที่แบ่งเขตป่า เขตอุทยาน สปก. ที่เอกชนยังทับซ้อน ไม่เป็นแผนที่เดียวกัน จะมีปัญหาตอนเก็บภาษีจริง

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี. 25 มีค 2560

ขอบคุณภาพจาก kapook.com

รู้จักอรรถวิชช์
ประวัติ
ผลงาน
งานอดิเรก
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดตามได้ที่